SCP รายได้ขาย-บริการเพิ่ม หนุนกำไรปี 61 โตแตะ 287 ลบ. เคาะจ่ายปันผล 0.50 บ. XD 7 มี.ค.62

SCP รายได้ขาย-บริการเพิ่ม หนุนกำไรปี 61 โตแตะ 287 ลบ. จากปีก่อนกำไร 233 ลบ. เคาะจ่ายปันผล 0.50 บ. XD 7 มี.ค.62 กำหนดจ่าย 29 พ.ค.62

SCP ปันผลสม่ำเสมอ

มีการวิเคราะห์กันว่า แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 3 ของ SCP ยังดีต่อเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1 และ 2 เป็นผลมาจากรายได้ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีมูลค่างานสูงประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะยังมีการรับรู้ได้ต่อในไตรมาสที่ 3