เมื่อหน่วยข่าวกรองของอังกฤษไม่มีอำนาจในการใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 

แม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป แต่ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ามีหลาย ๆ ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย และระบบกฎหมายมหาชนเข้าเป็นคู่กรณี