หุ้น SET50 ช่วง 10 เดือน ราคาดิ่งเกือบทั้งกระดาน!

สำหรับราคาหุ้นของกลุ่ม SET50 มีทั้งหมด 50 ตัว ปรากฏชัดว่าในรอบ 10 เดือนแรกปรับตัวลงเกือบยกกระดาน โดยมีหุ้นราคาปรับตัวลงทั้งหมด 46 ตัว

หุ้นเด่น – หุ้นดิ่ง SET50 เดือนกรกฎาคม

ในช่วงเดือนกรกฎาคมหุ้นในกลุ่ม SET50 ภาพรวมยังเป็นตัวกดดันตลาดหุ้นอยู่ แต่เมื่อเจาะรายตัวจะเริ่มเห็นมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง

1 2 3 71