ตลท.แขวนป้าย SP หลักทรัพย์ SINGHA จนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วน

ตลท.แขวนป้าย SP หลักทรัพย์ SINGHA จนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วน หมายเหตุ : ปัจจุบัน SINGHA เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 3 (NC ระยะที่ 3)

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้น SINGHA จ่อขึ้น SP หากไม่ตั้งกรรมการให้ครบภายใน 3 เดือน

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้น SINGHA ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากกรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามข้อกำหนด ขู่ขึ้น SP หากครบ 3 เดือน ยังไม่สามารถตั้งกรรมการได้ครบ