SKY ส่งมอบสิทธิ์การใช้งาน AI for Education “มธ.”

SKY ส่งมอบสิทธิ์การใช้งาน AI for Education "มธ." ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

SKY ปี 63 กวาดกำไร 157.59 ลบ. เล็งเปิดโซลูชั่นใหม่ไตรมาส 2 มั่นใจดันผลงานปีนี้โตเกิน 30%

SKY ปี 63 กวาดกำไร 157.59 ลบ. เล็งเปิดเปิดโซลูชั่นใหม่ไตรมาส 2/64 พร้อมรุกลูกค้าภาคเอกชน-จับมือพันธมิตร AI-ประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง มั่นใจดันผลงานปีนี้โตเกิน 30%

1 2 3 8