S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพ! ชี้ยังต้องจับตาการเมือง-ศก.อย่างใกล้ชิด

S&P Global Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพ! ชี้ยังต้องจับตาการเมือง-การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

“อุตตม” ชี้ S&P ปรับมุมมองเชิงบวก หนุนความเชื่อมั่นนลท.ทั้งใน-ตปท.

"อุตตม" ชี้ S&P ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยเชิงบวก หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ