SPCG ต่อลมหายใจ.!

โล่งอกกันซะที..!! สำหรับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าจะมีอะไรมาทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์ม ที่อายุสัญญาขายไฟฟ้าบางโครงการเริ่มเหลือน้อยลง ไม่ถึง 10 ปีแล้ว จะมีโครงการใหม่ ๆ อะไรมาทดแทนบ้าง..?

1 2 3 4 10