‘สิงห์’ บาดเจ็บ.!?

หากพูดถึง “กลุ่มสิงห์” คนจะนึกถึงธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องดื่มที่มีทั้งแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์...