บอร์ด SQ เคาะเลื่อนประชุมผถห. ยันไร้กระทบโควิด-19 พร้อมโชว์แบ็คล็อกสูง 2.8 หมื่นลบ.

บอร์ด SQ เคาะเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ไม่มีกำหนด ยันไร้ผลกระทบโควิด-19 พร้อมโชว์แบ็คล็อกสูง 2.8 หมื่นลบ.

1 2 3 10