SSI คุยเจ้าหนี้จบแล้ว! เตรียมยื่นแผนฟื้นฟูให้ศาลล้มละลายพิจารณา

SSI คุยเจ้าหนี้จบแล้ว! เตรียมยื่นแผนฟื้นฟูให้ศาลล้มละลายพิจารณา พร้อมตั้ง SCB, KTB และ ธ.ทิสโก้ เป็นกรรมการเจ้าหนี้

1 2 3 4