STEC เผลผลงานไตรมาส 2 กำไรลด 32% เหลือ 181 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

STEC เผลผลงานไตรมาส 2 กำไรลด 32% เหลือ 181 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไร 268 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่งวด 6 เดือน กำไรลดลง 36% เหลือ 390 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไร 611 ลบ.

1 3 4 5 6 7 28