TAPAC มั่นใจผลงานปี 62 โตต่อ ขานรับ “ริโก้” ย้ายฐานผลิตหนีสงครามการค้าหนุนออเดอร์พุ่งขึ้น

TAPAC มั่นใจผลงานปี 62 โตต่อ ขานรับ "ริโก้" ย้ายฐานผลิตหนีสงครามการค้าหนุนออเดอร์พุ่งขึ้น

TAPAC ย้ายฐานผลิตจีนมาไทยเลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า มั่นใจหนุนรายได้กลุ่มพลาสติกโต

TAPAC ย้ายฐานผลิตจีนมาไทยเลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า มั่นใจหนุนรายได้กลุ่มพลาสติกโต

1 2 3 5