TF-PR จากไปเพื่อหวนคืน

วันพรุ่งนี้แล้ว จะเป็นวันเทรดวันสุดท้ายของ 2 บริษัทในเครือข่ายของกลุ่มสหพัมน์ ที่ชื่อ บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PR และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TF 

SPI ถอดรื้อ แตกแล้วโต

นานมาแล้ว จนเกือบจะลืมว่า กลุ่มสหพัฒน์ เคยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ทั้งที่ว่าไปแล้วมีมากกว่า 15 บริษัท