TFI ล้มบนฟูก..!?

น่าหนักใจกับกรณีที่บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)  หรือ TFI ประกาศหยุดผลิตทั้งหมดชั่วคราว และเลิกจ้างพนักงาน 30% ซะจริง !!

1 2 3