บอร์ด TFI ไฟเขียวตั้ง “โสฬส ยอดมงคล” นั่งบอร์ด-เลขานุการบริษัท มีผล 1 เม.ย.64

บอร์ด TFI ไฟเขียวตั้ง "โสฬส ยอดมงคล" นั่งบอร์ด-เลขานุการบริษัท มีผล 1 เม.ย.64 แทน "กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี" และ "อำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์"

1 2 3