“การบินไทย” เว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-จีน เลี่ยงไวรัสโคโรนาระบาด

“การบินไทย-ไทยสมายล์” ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับเปลี่ยนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-จีน ถึงสิ้นเดือนก.พ.63 เลี่ยงไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด

THAI ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียน “ตชด. การบินไทย”

THAI ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียน ตชด. การบินไทย ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงเรียน ตชด. การบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1 2 3 39