THG จัดงาน “สงกรานต์ สาด..สุขทุกวัย สุขใจทั่วกัน”

THG จัดงาน "สงกรานต์ สาด..สุขทุกวัย สุขใจทั่วกัน" ณ บริเวณประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

“รพ.ธนบุรี 2” ก้าวสู่ปีที่26 แทนคำขอบคุณจากใจ

"รพ.ธนบุรี 2" ก้าวสู่ปีที่26 แทนคำขอบคุณจากใจ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็วๆ นี้

“โรงพยาบาลธนบุรี” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2562

"โรงพยาบาลธนบุรี" จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี

THG ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มกดกำไรปี 61 ลดเหลือ 348 ลบ. ใจดีปันผล 0.35 บ. XD 3 พ.ค.นี้

THG ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มกดกำไรปี 61 ลดเหลือ 348 ลบ. จากปีก่อนกำไร 554 ลบ. ใจดีปันผล 0.35 บ. XD 3 พ.ค.นี้ กำหนดจ่าย 23 พ.ค.62

“โรงพยาบาลธนบุรี” ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

"โรงพยาบาลธนบุรี" ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี

1 2 3 6