“รพ.ธนบุรี 2” จัดงาน “ให้เลือด = ต่อชีวิต”

"รพ.ธนบุรี 2" จัดงาน “ให้เลือด = ต่อชีวิต” ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 3 มี.ค. 2563 ณ บริเวณคลินิกพัฒนาการเด็ก อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2

“รพ.ธนบุรี 2” จัดงานเสวนา “ผิวใส ใจสบาย สไตล์ธนบุรี 2”

"รพ.ธนบุรี 2" จัดงานเสวนา “ผิวใส ใจสบาย สไตล์ธนบุรี 2” วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2

1 2 3 9