THMUI ซื้อหุ้น”เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น”เฉียด22ลบ. บุกธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำฟาร์มกุ้ง

THMUI เข้าซื้อ“เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชั่น”มูลค่าเกือบ 22 ลบ. ขยายธุรกิจปรับปรุงน้ำฟาร์มกุ้ง

1 2 3 4