TIGER โชว์แบ็คล็อก 1.2 พันลบ. ย้ำเป้ารายได้ปี 62 โตทะลุ 50%

TIGER โชว์แบ็คล็อก 1.2 พันลบ. ย้ำเป้ารายได้ปี 62 โตทะลุ 50% เนื่องจากปีนี้สามารถประมูลงานได้เพิ่มขึ้น ทำให้งานในมือรอรับรู้รายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TIGER ควัก 46ลบ.ปันผล 0.10 บ.ย้ำรายได้ปีนี้โต 50% รับแผนประมูลงานดันแบ็คล็อกพุ่ง1.2พันลบ.

TIGER ควักเงิน 46 ลบ.ปันผล 0.10 บ./หุ้น ปักธงรายได้ปีนี้โตกระโดด 50% รับแผนประมูลงานใหม่ดันแบ็คล็อกพุ่ง 1.2 พันลบ.

TIGER มั่นใจรายได้ปีนี้โตกระฉูด! รับรู้โครงการใหม่-รุกประมูลงานรัฐ-เอกชน มูลค่ากว่าพันลบ.

TIGER มั่นใจรายได้ปีนี้โตกระฉูด! รับรู้โครงการใหม่-รุกประมูลงานรัฐ-เอกชน มูลค่ากว่าพันลบ.

1 2 3 5