SPI-TNL ลงนามกับบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่น ทุนจดทะเบียน 50 ลบ.

SPI-TNL ลงนามกับบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่น ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท คาดจัดตั้งแล้วเสร็จปีนี้