TPCH ต้อนรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

TPCH ต้อนรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้ามหาชัย กรีนเพาเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้

1 2 3 15