TPIPP ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ. ดบ. 3.90% ขาย 14-18 ส.ค.นี้ ระดมทุนซื้อเครื่องจักร

TPIPP ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ. อายุ 3 ปี 11 เดือน ดบ. 3.90% ขายลงทุนทั่วไป-สถาบัน 14-18 ส.ค.นี้ ระดมทุนซื้อเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า

1 2 3 6