TRC รายได้ให้บริการก่อสร้างลดฮวบ ฉุดผลงานไตรมาส 3 พลิดขาดทุน 381 ลบ.

TRC รายได้ให้บริการก่อสร้างลดฮวบ ฉุดผลงานไตรมาส 3 พลิดขาดทุน 381 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไร 12 ลบ. ขณะที่งวด 9 เดือน ขาดทุนเพิ่มขึ้น 309% มาที่ 447 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุน 109 ลบ.

1 2 3 17