TRT คว้าโปรเจคผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า TOP มูลค่า 725 ลบ. หนุนแบ็กล็อกแตะ 2.46 พันลบ.

TRT คว้าโปรเจคผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ TOP มูลค่า 725 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในไตรมาส 3-4/63 หนุนแบ็กล็อกพุ่งแตะ 2.46 พันล้านบาท

1 2 3 4