TRUE ชนะการประมูลคลื่น 5G ย่าน 2600MHz และ 26GHz

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เตรียมพร้อมนำคลื่นความถี่ทั้งย่าน 2600MHz จำนวน 9 ชุด หรือ 90 เมก และคลื่นความถี่ย่าน 26GHz จำนวน 8 ชุดหรือ 800 เมกที่กลุ่มทรูได้ชนะการประมูลครั้งนี้ เร่งพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด เพื่อให้บริการแก่คนไทยโดยเร็ว มั่นใจด้วยจุดเด่นทั้งเรื่องความครบครันและครอบคลุมของคลื่นความถี่ที่กลุ่มทรูมีอยู่ทั้งย่านความถี่ต่ำและย่านความถี่สูงทั้งหมด รวมถึงความพร้อมจากการทดสอบให้บริการ 5G มาแล้วกับทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคทั่วไทยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ผนวกกับความแข็งแกร่งของพันธมิตร ไชน่าโมบายล์ที่มีประสบการณ์ในการเปิดให้บริการ5G ด้วยคลื่น 2600MHz รวมถึงดิจิทัลแพลทฟอร์ม และคอนเทนต์ของกลุ่มทรูที่เป็น Ecosystem ที่สำคัญของบริการ 5G จะตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะพัฒนาบริการ 5G ที่ดีที่สุด เป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคชาวไทยและประเทศไทยได้อีกครั้ง  

1 3 4 5 6 7 37