TU ผนึก “The Nature Conservancy” ติดตั้งระบบตรวจสอบจัดหาทูน่า สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรม

TU ผนึก "The Nature Conservancy" ติดตั้งระบบตรวจสอบจัดหาทูน่า ภายในปี 2568 หวังสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรม

1 2 3 4 29