ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน 5 หลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ AI, AIE, BUI, LVT และ TUCC ขณะที่ CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ LVT- TUCC

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ LVT- TUCC หลังยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วันจึงเป็นเหตุให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน