ยู ซิตี้ เทกระจาด.!?

หลังจากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U แยกทางเดินกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ด้วยการทำรายการล็อตใหญ่ครั้งที่แล้ว โดยขาย 9 บริษัทร่วมทุนให้กับ SIRI รวมมูลค่า 1,547.19 ล้านบาท และซื้อคืน 2 บริษัท มูลค่า 1,188.2 ล้านบาท

1 2 3 6