UBIS สมบัติผลัดกันชม

ในรายของหุ้น UBIS หากมองเป็นเรื่องสมบัติผลัดกันชม เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า การเข้าลงทุนควรเป็นระยะสั้นๆ อย่าได้ตั้งความหวังที่สูงจนเกินไป เพราะประเด็นที่สังคมชาวหุ้นกำลังถกเถียงกันในเวลานี้ ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมสักอย่าง

1 2 3