UPA บวกแรง 6% หลังคว้างานโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์เฟส 2 กำลังผลิต 5MW

UPA บวกแรง 6% หลังคว้างานโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์เฟส 2 กำลังผลิต 5MW ล่าสุด ณ เวลา 11.33 น. อยู่ที่ 0.52 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 6.12% สูงสุดที่ 0.55 บาท ต่ำสุดที่ 0.51 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 6.70 ล้านบาท

UPA บ่อเก่าหมด บ่อหน้าไม่โผล่

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA มีข่าวร้ายอีกครั้ง ...ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่...แม้ว่าผู้บริหารจะพยายามลิตข่าวบวกมาโดยตลอด 2 ปีมานี้

UPA เผย “Jera” จากญี่ปุ่น สนใจร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้า 200MW ที่เมียนมาร์

UPA เผย “Jera Power” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน-ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สนใจร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 200MW ที่เมียนมาร์

ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น UPA ศึกษาข้อมูลก่อนอนุมัติสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 200MW ในพม่า

ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น UPA ศึกษาข้อมูลก่อนอนุมัติการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 200MW ในพม่า หลังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้ไม่ควรอนุมัติ เหตุมองผลตอบแทนเป็นลบ

1 4 5 6 7 8 9