กลุ่มน้ำมันปาล์มราคาพุ่งยกแผง รับอานิงส์น้ำท่วมภาคใต้

กลุ่มน้ำมันปาล์มราคาพุ่งยกแผง รับอานิงส์น้ำท่วมภาคใต้ มองผลปาล์มสดออกสู่ตลาดจำนวนมากกว่าปกติ เพราะได้น้ำเต็มที่

1 2 3