VIBHA ผุดไอเดียเปลี่ยน “ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท” เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 นาน 5 เดือน

VIBHA ผุดไอเดียเปลี่ยน "ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท" เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 นาน 5 เดือน

5 หุ้น รพ.ตัวท็อป! รับประกันสังคมเพิ่มเงินชดเชย

ข่าวดีต่อโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมอนุมัติปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ปี 63 ให้แก่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 242 แห่ง

BCH นำทีมกลุ่มรพ.วิ่งคึก! โบรกฯอัพประมาณการกำไรรับประกันสังคมเพิ่มค่ารักษารายหัว

BCH นำทีมกลุ่มรพ.วิ่งคึก! โบรกฯอัพประมาณการกำไรรับประกันสังคมเพิ่มค่ารักษารายหัว

1 2 3 5