แอฟริกาเจอ “อีโบลา” ระลอกใหม่ ป่วยแล้ว 7 ราย “WHO” เตือน 6 ชาติแอฟริกา เฝ้าระวังเข้ม

โควิด-19 ยังไม่ทัน ทวีปแอฟริกาเจอ “อีโบลา” ระลอกใหม่ ระบาดซ้ำ พบผู้ป่วยแล้ว 7 ราย ใน2 ประเทศ "คองโก-กินี "องค์การอนามัยโลก" เร่งเตือน 6 ชาติเฝ้าระวังเข้ม

1 2 3 6