การทำงานที่บ้าน และมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการที่หลายองค์กรใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการติดเชื้อคือการอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน