WP คาดผลงานปี 63 สดใสรับปริมาณขาย LPG ขยายตัว รุกแตกไลน์ธุรกิจอาหาร

WP คาดผลงานปี 63 สดใสรับปริมาณขาย LPG ขยายตัว พร้อมรุกแตกไลน์ธุรกิจอาหาร ตั้งงบลงทุน 350-400 ล้านบาท ใช้เพิ่มจุดกระจายสินค้าหรือโรงบรรจุ LPG

WP อวดกำไรไตรมาส 3/62 โต 53% มาที่ 136 ลบ. รับรายได้ขายที่ดิน

WP อวดกำไรไตรมาส 3/62 โต 53% มาที่ 136 ลบ. จากปีก่อนกำไร 89.22 ลบ. รับรายได้ขายที่ดิน ขณพที่งวด 9 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 3.33% มาที่ 258.70 ลบ. จากปีก่อนกำไร 250.35 ลบ.

WP จัดโครงการ “เติมอิ่ม…ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9”

WP จัดโครงการ "เติมอิ่ม...ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9" ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดและโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

1 2 3 5