WP คาดผลงานปี 63 สดใสรับปริมาณขาย LPG ขยายตัว รุกแตกไลน์ธุรกิจอาหาร

WP คาดผลงานปี 63 สดใสรับปริมาณขาย LPG ขยายตัว พร้อมรุกแตกไลน์ธุรกิจอาหาร ตั้งงบลงทุน 350-400 ล้านบาท ใช้เพิ่มจุดกระจายสินค้าหรือโรงบรรจุ LPG

1 2 3 5