แมคควอรีเปิดให้บริการซื้อ-ขาย HSI DW ช่วงพักกลางวันแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าอนุญาตให้มีการซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง (HSI DW) ในช่วงเวลาพักกลางวัน (12:30 ถึง 14:30 น.) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เบอร์ 28 หรือ DW28 จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่องระหว่างช่วงพักกลางวัน เพื่อให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขาย HSI DW ได้สะดวกและครอบคลุมชั่วโมงซื้อขายรอบบ่ายของตลาดหุ้นฮ่องกง ส่งผลให้เวลาในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องจะเพิ่มเป็น 4 ชั่วโมง 45 นาที จากเดิม 2 ชั่วโมง 45 นาที โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ 10:00 ถึง 11:00 น. 12:00 ถึง 15:30 น. และ 16:15 ถึง […]