3 หลักทรัพย์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุไม่ส่งงบการเงินปี 57

SCAN SMC และ YNP 3 หลักทรัพย์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียน เหตุไม่นำส่งงบการเงินปี 57 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน