ZMICO มาร์จิ้นแพร่พิษ

ปีนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ใช่ปีทองแน่นอน เพราะมูลค่าซื้อขายประจำวันที่ค่อนข้างต่ำ แต่สำหรับบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง มีเรื่องร้ายแรงมากกว่าระดับ “ปกติ” ด้วย

1 2 3