TWZ รับเงินเพิ่มทุน 705.32 ลบ. ลุยธุรกิจกัญชงกัญชา-EV เต็มสูบ

TWZ รับเงิน 705.32 ลบ. หลังผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน-แปลงสภาพหุ้นกู้เต็มจำนวน ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจ Non-Telecom ทั้งกัญชงกัญชา และยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มสูบ