“นางฟ้ากัญชา” ดัน CANNABIZ WAY สู่ธุรกิจกัญชงเพื่อเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ

“นางฟ้ากัญชา” ดัน CANNABIZ WAY สู่ธุรกิจกัญชง ชูจุดเด่น “นวัตกรรมเกษตร” เพิ่มผลผลิตกัญชงคุณภาพที่มีสาร CBD สูงสุด