SME Bank ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการภาคใต้ให้กู้รายละ 5 แสน พร้อมพักชำระหนี้ 6 เดือน

SME Bank ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการภาคใต้ ให้กู้รายละ 5 แสน พร้อมพักชำระหนี้ 6 เดือน

นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารธนาคารร่วมลงพื้นที่กับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติภาคใต้ทั้ง 12 จังหวัด โดยทีมงานสาขาทุกจังหวัดจะร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เพื่อเตรียมจัดทำโครงการฟื้นฟูซ่อมแซม ทำความสะอาดสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ธุรกิจเร่งกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับผู้ประกอบการ SME ลูกค้าธนาคารนั้น ธพว. ได้ออก 2 มาตรการเพื่อเยียวยา คือ 1) มาตรการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยลูกค้าสามารถแจ้งเจตจำนงค์ได้ที่สาขาธนาคารใกล้บ้าน

2) มาตรการการให้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MLR ตลอดอายุสัญญา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ลูกค้าสามารถนำวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินนี้เป็นเงินทุนเพื่อการปรับปรุง ฟื้นฟู ซ่อมแซม และเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ให้กิจการมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกประกาศช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ลูกค้าเดิมของธนาคารใน 12 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง และประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ธนาคารยังมอบหมายให้ผู้บริหารในพื้นที่ และทีมงานสาขาร่วมสำรวจความเสียหายของธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยล่าสุดยังได้หารือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะลงพื้นที่สำรวจร่วมกันในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.นี้

โดยจะสรุปผลพร้อมหามาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป ในเบื้องต้นหากพบว่าธุรกิจที่มีความเสียหายไม่มากจะสามารถเข้าฟื้นฟูกิจการผ่านวงเงินสินเชื่อธนาคารได้หลายโครงการ ผมตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคใต้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SME ของจังหวัด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูโดยเร็ว

นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower รับบริจาคของกินของใช้ที่จำเป็น และหลังจากนี้อีก 10 วัน ธนาคารจะจัดคาราวานลงพื้นที่บริจาคสิ่งของในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ธนาคารได้มอบข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง ผ่านกองทัพเรือ และได้บริจาคสิ่งของที่จำเป็นผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนไปแล้ว