อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

 • สกุลเงินขายซื้อ
 • USD33.1732.75
 • GBP42.6941.64
 • EUR37.9137.06
 • JPY29.6428.8
 • HKD4.264.16

ราคาน้ำมัน ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 9527.05
 • แก๊สโซฮอล์ E2024.54
 • แก๊สโซฮอล์ E8519.74
 • แก๊สโซฮอล์ 9126.78
 • เบนซิน 9534.16
 • ดีเซล25.19
 • แก๊ส NGV12.92
 • ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม28.19