อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

 • สกุลเงินขายซื้อ
 • USD32.5432.13
 • GBP43.3742.32
 • EUR37.8236.99
 • JPY29.6528.81
 • HKD4.164.07

ราคาน้ำมัน ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 9527.05
 • แก๊สโซฮอล์ E2024.54
 • แก๊สโซฮอล์ E8519.74
 • แก๊สโซฮอล์ 9126.78
 • เบนซิน 9534.16
 • ดีเซล25.19
 • แก๊ส NGV12.92
 • ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม28.19