อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

 • สกุลเงินขายซื้อ
 • USD31.4831.04
 • GBP40.4939.49
 • EUR35.6634.86
 • JPY28.7327.9
 • HKD4.033.94

ราคาน้ำมัน ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 9527.05
 • แก๊สโซฮอล์ E2024.54
 • แก๊สโซฮอล์ E8519.74
 • แก๊สโซฮอล์ 9126.78
 • เบนซิน 9534.16
 • ดีเซล25.19
 • แก๊ส NGV12.92
 • ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม28.19