อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

 • สกุลเงินขายซื้อ
 • USD31.5631.15
 • GBP44.4443.43
 • EUR38.8838.05
 • JPY29.4928.65
 • HKD4.043.95

ราคาน้ำมัน ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 9527.05
 • แก๊สโซฮอล์ E2024.54
 • แก๊สโซฮอล์ E8519.74
 • แก๊สโซฮอล์ 9126.78
 • เบนซิน 9534.16
 • ดีเซล25.19
 • แก๊ส NGV12.92
 • ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม28.19