อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

 • สกุลเงินขายซื้อ
 • USD32.7632.35
 • GBP43.9242.85
 • EUR38.6637.82
 • JPY29.1228.3
 • HKD4.224.12

ราคาน้ำมัน ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 9527.05
 • แก๊สโซฮอล์ E2024.54
 • แก๊สโซฮอล์ E8519.74
 • แก๊สโซฮอล์ 9126.78
 • เบนซิน 9534.16
 • ดีเซล25.19
 • แก๊ส NGV12.92
 • ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม28.19