ครม.ไฟเขียวมาตรการลดภาระดอกเบี้ยธ.ออมสิน หวังลดภาระการผ่อนชำระของลูกหนี้

ครม.ไฟเขียวมาตรการลดภาระดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารออมสิน หวังลดภาระการผ่อนชำระของลูกหนี้


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยของธนาคารออมสิน เพื่อลดภาระการผ่อนชำระของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีและที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว

Back to top button