TWZ เฮ! โครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 4.995MW เริ่ม COD แล้ว

TWZ เผยโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์กำลังการผลิต 4.995MW เริ่ม COD ให้ กฟภ.แล้ว


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ระบุว่า บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  (MASTECH) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ในฐานะเป็น “ผู้สนับสนุนโครงการ” ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร กำลังการผลิตรวม 4.995 เมกะวัตต์ (MW) ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (27 ธ.ค.)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ และมี MASTECH เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ขณะที่ MASTECH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GEAR) โดยที่ GEAR เป็นบริษัทย่อยของ TWZ

อนึ่ง การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครั้งนี้ ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย TWZ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับกฟภ. กำลังผลิตรวม 4.995 เมกะวัตต์

Back to top button