“บี เตชะอุบล” ตัดขายหุ้น EIC อีก 10% เหลือถือไม่ถึง 2%

“บี เตชะอุบล” ตัดขายหุ้น EIC อีก 10% เหลือถือไม่ถึง 2%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC โดย นายบี เตชะอุบล ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 10.56% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  1.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายบี เตชะอุบลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ EIC

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 ของ EIC มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายบี เตชะอุบล 155,841,757 23.34
2.  น.ส.เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย 16,422,140 2.46
3.  นายอัษฎา วิภากุล 14,948,300 2.24
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,261,763 1.99
5.  EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 12,310,000 1.84

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/05/2559)

Back to top button