THAI-BA เซ็น MOU ทำ Code Share เพิ่มความแข็งแกร่งเครือข่ายเส้นทางบิน

THAI-BA เซ็น MOU ทำ Code Share หวังเพิ่มความแข็งแกร่งให้เครือข่ายเส้นทางบิน – รองรับการขยายช่องทางการขาย


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และ บริษัท กรุงเทพการบิน จำกัด (มหาชน) หรือ BA ได้ร่วมทำพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินร่วม (Codeshare) เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบิน รวมทั้งรองรับการขยายช่องทางการขาย และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในเส้นทางบินเชื่อมต่อของทั้ง 2 สายการบินให้มากขึ้น

Back to top button