HARN มั่นใจผลงาน Q2 โตต่อเนื่อง – ตุน Backlog แล้วกว่า 400 ลบ.

HARN มั่นใจผลงาน Q2/60 โตต่อเนื่อง พร้อมตุน Backlog แล้ว 440 ลบ. คาดทยอยฯรับรู้ในปีนี้กว่า 50% - เชื่อผลงาน H2 ปรับตัวสูงขึ้น หลังควบรวมกิจการ “ชิลแมทช์” - “คิว ทู เอส” – เล็งขยายธุรกิจไปในประเทศลาว คาดเห็นความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้


นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN เปิดเผยว่า บริษัทมองแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/60 จะทำได้ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/60 เป็นไปตามการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ จากปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมืออยู่ที่ 440 ล้านบาท แบ่งเป็น งานระบบดับเพลิง 240 ล้านบาท ,ระบบทำความเย็น 160 ล้านบาท และระบบพิพม์ดิจิทัล 40 ล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้ในปีนี้มากกว่า 50%

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ทั้งปี 60 เติบโตมาที่ 1,328 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 662.72 ล้านบาท และตั้งเป้าปี 61 จะเติบโตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,410 ล้านบาท ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,570 ล้านบาทในปี 62 โดยคิดเป็นอ้ตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 10% ภายหลังการควบรวมกิจการกับ บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด หรือ CM ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ และบริษัท คิว ทู เอส จำกัด หรือ QIIS ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเชื่อว่าผลงานครึ่งปีหลังจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาส 3/60 ที่จะมียอดขายผลิตภัณฑ์ทำความเย็นมากขึ้น

ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัทจะมาจากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง 44% ,ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น 24% ,ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล 6% และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอล 24% และรายได้อื่นๆ  ราว 2% จากไตรมาส 1/60 มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 45.58% ,22.01% ,7.17% และ 23.55% ตามลำดับ

สำหรับแผนการขยายช่องทางจำหน่ายไปยังต่งประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อขยายธุรกิจไปในประเทศลาว จากก่อนหน้านี้ได้ว่าจ้างพนักงานเพื่อเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าในกัมพูชาและเมียนมาแล้ว คาดว่าการขยายธุรดิจในลาวจะเห็นความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งบริษัทคาดหวังจะมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากขณะนี้อยู่ที่ราว 1% ของรายได้รวมเท่านั้น

“เรายังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1,328 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการ 2 บริษัท ขณะที่กลุยุทธ์ในปีนี้จะมุ่งเน้นเพิ่มการจำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Oventrop PICV ,Vicflex ,ระบบตรวจจับควันไฟ (ASd) และกล้องตรวจจับความร้อน, ท่อทองแดง,ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ 3D Printer เป็นต้น และขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยธุรกิจ ,ขยายงานด้านออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรม ,เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายธรรมนูญ กล่าว

Back to top button