PTTEP รับโครงการ S1 หยุดผลิตมีผลกระทบราว 5% ของปริมาณขาย

PTTEP รับโครงการ S1 ในพื้นืั้ส.ป.ก.หยุดผลิตมีผลกระทบราว 5% ของปริมาณขายรวมทั้งหมด จ่อขยายกำลังการผลิตนอกพื้นที่ส.ป.ก.ทดแทนในส่วนที่ได้รับผลกระทบ


นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยผ่านรายการ “ข่าวหุ้นเจาะตลาด ออนเรดิโอ” ทาง FM 98.5 MHz สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ ช่วงเวลา 9.30-11.00 น. ถึงกรณีที่บริษัทได้หยุดผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในโครงการ S1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงแจ้งให้ผู้รับสัมปทานบนบกทุกรายหยุดกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมที่มีการดำเนินการอยู่ในพื้นที่ส.ป.ก.เป็นการชั่วคราว

โดย นายพงศธร ชี้แจงว่า บริษัทหยุดการผลิตปิโตรเลียมโครงการ S1 เฉพาะในส่วนที่อยู่บนพื้นที่ ส.ป.ก.เท่านั้น ส่วนโครงการ S1 ที่อยู่นอกพื้นที่ส.ป.ก.ยังคงดำเนินการตามปกติ

ทั้งนี้ กำลังการผลิตปิโตรเลียมรวมของโครงการ S1 ทั้งในพื้นที่ส.ป.ก. และนอกพื้นที่ส.ป.ก. อยู่ที่ 27,000-28,000 บาร์เรล/วัน ดังนั้นเมื่อหยุดผลิตปิโตรเลียมโครงการ S1 ในพื้นที่ส.ป.ก. จะส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบลดลงเหลือประมาณ 12,000-13,000 บาร์เรล/วัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตัน/วัน จากเดิม 264 ตัน/วัน และก๊าซธรรมชาติ ลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จากเดิม 21 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการระงับโครงการ S1 ในพื้นที่ส.ป.ก.นั้น บริษัทได้รับผลกระทบเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งของโครงการ S1 ทั้งหมด

ขณะที่ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา PTTEP มีปริมาณการขายรวมของโครงการทั้งหมด เฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งปริมาณการขายน้ำมันดิบที่จะหายไปจากโครงการ S1 อยู่ที่ประมาณ 15,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งคิดเป็นเพียงแค่ 5% ของปริมาณการขายรวมทั้งหมดเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขยายกำลังการผลิตในโครงการ S1 นอกพื้นที่ส.ป.ก. เพื่อชดเชยกำลังการผลิตในส่วนของโครงการ S1 ในพื้นที่ส.ป.ก.ที่ได้รับผลกระทบ

อนึ่ง โครงการ S1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ,พิษณุโลก และกำแพงเพชร โดย PTTEP และ ปตท.สผ.สยาม ถือสัดส่วนโครงการ S1 จำนวน 100% มีปริมาณขายน้ำมันดิบเฉลี่ยปี 2559 ที่ 27,351 บาร์เรล/วัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประมาณ 264 ตัน/วัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

Back to top button