CK ลงนามสัญญาก่อสร้างกับ กฟน.มูลค่า 1.07 พันลบ.

CK ลงนามก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน กับ กฟน.มูลค่า 1.07 พันลบ.


บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ระบุว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทอื่น

โดยลงนามวานนี้ (27 พ.ค.) และมีมูลค่าสัญญาทั้งสิ้น  1,070,929,663.43 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณ 1,080 วัน

Back to top button