“ม.หอการค้า”คาดฟุตบอลโลก 2018 เม็ดเงินสะพัดในระบบศก.เกือบ 2 หมื่นลบ.

“ม.หอการค้าฯ”คาดฟุตบอลโลก 2018 เม็ดเงินสะพัดในระบบศก.เกือบ 2 หมื่นลบ.


นางอุมากมล สุนทรสุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่าย, ผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทยในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดยคาดว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้ จะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจประมาณ 17,900 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วย การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์, การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รับสัญญาณ และอื่นๆ ในขณะที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายนอกระบบเศรษฐกิจ (พนันบอล) อีกราว 58,900 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วคาดว่าฟุตบอลโลก 2018 จะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 7 หมื่นล้านบาท

สำหรับเงินที่ใช้จ่ายเมื่อเทียบกับช่วงฟุตบอลโลกปี 2014 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 54.1% ตอบว่าเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 33.4% ตอบว่าเท่าเดิม ในขณะที่อีก 12.5% ตอบว่าลดลง ซึ่งที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงฟุตบอลโลก ปี 2018 ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน/รายได้ตามปกติ รองลงมา คือ เงินออม, โบนัส/รายได้พิเศษ, กู้ยืม และจากผู้ปกครอง เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างคาดว่าปีนี้คู่ชิงชนะเลิศ จะเป็นคู่ของบราซิลกับเยอรมนี รองลงมา คาดว่าคู่ชิงจะเป็นอังกฤษกับสเปน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าเยอรมนีจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก ปี 2018 รองลงมา คือ อังกฤษ, บราซิล

สำหรับความเป็นห่วงในช่วงฟุตบอลโลก 2018 อันดับแรกคือ ประสิทธิภาพการทำงาน/การเรียนลดลง รองลงมา คือ โจรกรรมมากขึ้น, การพนันเพิ่มขึ้น, อุบัติเหตุจากการพักผ่อนน้อย และอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา

 

Back to top button