META ขายหุ้นโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 2 แห่ง กำลังการผลิต 15.4MW จ่อบันทึกกำไรกว่า 46 ล้านบาท

META ขายหุ้นโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 2 แห่ง จ่อบันทึกกำไรกว่า 46 ล้านบาท


นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เปิดเผยถึงการจำหน่ายเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 13 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าในจังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ (ภายหลังเปลี่ยนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซางะ (Saga) จังหวัดซะงะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (“VHJ”) ที่ได้วางมัดจำแบบเรียกคืนได้ จำนวนประมาณ 150 ล้านเยน หรือประมาณ 46.68 ล้านบาท กับบริษัท Solmax Power Limited (Hong Kong) (“Solmax HK”) เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มีราคาซื้อขายที่ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจำนวนประมาณ 87.81 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.5224 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯได้วางเงินมัดจำเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวนั้น ทางบริษัทฯได้ค้นพบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมีศักยภาพ และเมื่อบริษัทฯได้ลงมือพัฒนาโครงการอย่างจริงจัง ทำให้โครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนจะแล้วเสร็จในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มนักลงทุนสนใจโครงการและได้ทำการติดต่อขอซื้อโครงการเข้ามาหลายครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นว่า ราคาเสนอซื้อจากนักลงทุนเป็นราคาที่น่าพึงพอใจ อันเนื่องมาจากโครงการเป็นโครงที่ดี จึงได้ตัดสินใจจำหน่ายเงินลงทุนให้กับบริษัท Scarlet Maple Investments Limited (“Scarlet”) จะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างท่วมท้น และเป็นการตอกย้ำอีกครั้งนึงสำหรับการเป็นบริษัทผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์

 

 

Back to top button